Uvodnik: Smisel življenja in (ali) neznosna lahkost bivanja

Avtor: Matej Pirtovšek, dr. dent. med.

Zadnji uvodnik kolega Simona, ki ga je začel z opisom pesmi Bit, me je navdihnil, da spregovorim o lastnem pogledu na smiselnost našega bivanja, tako profesionalnega kot zasebnega.

Nobena skrivnost ni, da na svetu in tudi pri nas obstaja več zobozdravstvenih pristopov k ustnemu zdravju. V Ustni Medicini smo se tej temi zelo posvetili in tako je nastal opis petih ravni ustnega zdravja, ki v veliki meri sovpada z Maslowovo petstopenjsko hierarhijo človeških potreb.

O tem sem sicer že nekaj napisal, a za osvežitev spomina ne bo škodilo, če ponovimo staro čtivo. 🙂

Na PRVI RAVNI srečamo paciente, ki želijo odpraviti nujen problem, ki velikokrat ogroža zdravje pacienta. Stanja, kot so otekline, krvavitve, bolečine ali poškodbe, so povezana s pacientovo odločitvijo, da MORA nujno ukrepati. Rešitve so namenjene odpravi simptomov in so največkrat kratkoročne narave. Ukrepanje je skladno s fiziološko potrebo po preživetju.

Na DRUGI RAVNI srečamo paciente, ki se odločijo za zdravljenje vidnih težav, kot so zlomljeni ali počeni zobje, karies, občutljivost, nelagodje ali druge nevšečnosti, ki jim trenutno povzročajo težave v ustni votlini. Tisti, ki potrebujejo sanacijo, običajno ne razmišljajo o korakih, ki bi jih lahko naredili za preprečitev nastanka novih težav ali izboljšanje svojega zdravja na dolgi rok. Želijo se spoprijeti zgolj s težavami, ki so povzročile razmere in zahtevajo zdravljenje obstoječe bolezni ali popravilo zob na najosnovnejši ravni zdravja. Gre za sanacijsko oziroma reaktivno obnašanje, ki ustreza drugi ravni Maslowove lestvice potreb in zagotavlja predvsem varnost. Osnovno gonilo je pacientovo zavedanje, da MORA ukrepati.

TRETJA RAVEN je posebno zanimiva, saj je na njej največje število pacientov. Sem sodite tisti, ki si želite natančnega pregleda in prevzemate aktivno vlogo v zdravljenju in preprečevanju trenutnih ter prihodnjih bolezni. Obenem si želite rešitev, ki so po naravi kratkotrajnega značaja. Ljudje na tem nivoju, tako kot tisti, ki se odločijo za sanacijsko oskrbo, želite zdraviti obstoječe težave z zobmi, vendar vas skrbijo tudi razmere, ki bi lahko v bližnji prihodnosti vodile v nadaljnje nevšečnosti. Želite ohraniti zdravje posameznih zob na osnovni ravni, zato storite vse, kar je v vaši moči, da preprečite razvoj novih težav. Kadar je potrebno zdravljenje, pacienti na ravni proaktivne oskrbe običajno sicer namenjajo posebno pozornost stroškom zdravljenja in se na podlagi teh odločijo za ustrezno oskrbo, vendar se vseeno ne odzovejo dovolj hitro in tako je manj verjetno, da se bodo njihove nevšečnosti z zobmi razvile v resnejše težave. Kar je zanimivo, je, da se na tej ravni začne odnos med pacienti in ordinacijo (osebjem) – tako zaradi usmerjenosti pacienta kot časa, ki ga ta preživi pri nas. Pacienti se tu obnašajo proaktivno, njihovo gonilo je MORAM, da ne postane v prihodnosti nujno.

ČETRTA RAVEN je tista, kjer se spremeni nazor pacientov iz MORAM v HOČEM. V to skupino sodite tisti, ki želite o sebi izvedeti več in zato izberete celostni pregled. Na tej ravni celostne oskrbe vas skrbijo trenutne razmere v ustni votlini, morebitni vzroki za nastanek zobnih bolezni in njihovo dolgoročno zdravje. Želite biti seznanjeni z vsemi možnostmi zobozdravstvene oskrbe, da lahko postanete in ostanete čim bolj zdravi, s čimer zmanjšate dolgoročne stroške zdravljenja. Na tej ravni se pacienti pogosto odločijo za celosten načrt postopnega zdravljenja, ki je usmerjen na obnovo njihovega zdravja v kombinaciji s preventivo in redno oskrbo, da sčasoma dosežejo stabilno dolgoročno zdravje zob in izboljšan videz nasmeha. Želite si prilagojen načrt oskrbe, ki vam bo posledično prinesel dolgotrajno rešitev obstoječega stanja ust. Hkrati se zavedate, da je ustno zdravje še kako povezano z zdravjem telesa. Zelo ste motivirani za zdravljenje vzrokov za ustne bolezni in ne samo za reševanje posledic ustnih bolezni. Vi želite zobozdravstveno oskrbo, ki bo celovita in trajna, posebej, ker odpravlja nezmožnost, s katero se spopadate že dalj časa. Maslow opisuje to raven kot potrebo po spoštovanju in samozavesti.

Zadnja, PETA RAVEN je podobna četrti, s tem, da ste tisti, ki se odločite za celostno oskrbo zob, na ravni optimalnega zobozdravstva osredotočeni na dolgoročno zdravje zob in preprečevanje bolezni, hkrati pa želite, da so vaši zobje in nasmeh videti odlično. Zanimajo vas možnosti zobozdravstvene oskrbe, s katerimi lahko odpravimo vse morebitne trenutne težave, vi pa si zagotovite vseživljenjsko optimalno funkcijskost, zdravje obzobnih tkiv in privlačen nasmeh. Za večino ljudi je izboljšanje videza z zdravim in lepim nasmehom zelo pomembno. Zato se verjetno tudi vi zavedate, da je nasmeh prva stvar, ki jo ljudje opazijo na vas. Gre za zadovoljitev potrebe po samorealizaciji.

Smisel našega dela v Ustni Medicini je v tem, da vas vedno sprejmemo na ravni oskrbe, ki si jo vi trenutno želite. Gre za način, ki je tesno povezan z vrednotami, ki jih gojimo že celo desetletje in od katerih ne odstopamo niti za milimeter.

Sleherni gost si zasluži celosten pregled in po možnosti čim hitrejšo pot do popolnega ustnega zdravja. To je naše prepričanje, od katerega ne odstopamo. Verjamemo, da s kompromisnimi terapevtskimi predlogi in hitrimi, ad hoc rešitvami na koncu vsi pristanemo na napačnem mestu. Temu prepričanju pravimo INTEGRITETA. Gostom nikoli ne bomo ponudili njim sicer morda všečnih rešitev, ki pa so medicinsko neupravičene. Prav tako gostov ne bomo silili k medicinsko upravičenim rešitvam, če jih ne bodo zaznali kot koristnih in pomembnih. Ker nam je pomemben ODNOS, se vedno osredotočamo na rešitve, ki so prilagojene pacientom in obenem ne zanemarjajo njihovih življenjskih okoliščin. To dejstvo postane posebej pomembno, ko pacient enkrat preide v (vsaj) tretjo raven ustne oskrbe. Končnih rešitev ne bomo izvajali, če ni vzpostavljenih zdravstvenih pogojev IN (ne ali) ni jasnega vpogleda v končni cilj oskrbe. Odločitve bomo sprejemali na podlagi dejstev, ne domnev. To je mogoče le ob celostnem pregledu. Torej – ZNANJE. Sleherni predlog mora biti posledica preudarne presoje in predstavlja najvišjo obliko ustvarjalnosti v zobozdravstvu.

Tako v ordinaciji kot doma se moramo ravnati po jasnih načelih ter principih. Ne sme biti stanje tisto, ki določa naše vrednote, ampak moramo zaradi vrednot primerno odgovoriti na stanje.

Do tega spoznanja je prišel na koncu celo Tomaž, glavni protagonist romana Neznosna lahkost bivanja, ki je živel iz dneva v dan, ne misleč na posledice svojih dejanj, ki so izvirala iz prepričanja, da nekaj enostavno mora storiti. Vsekakor branje, ki vam ga priporočam za to poletje. Pisec Milan Kundera.

MORDA VAM BO VŠEČ

Dodaj odgovor