MAHA – center za integrativno medicino

Z velikim veseljem vam predstavljamo novo poglavje celostnega zdravljenja v našem prostoru. V tretjem nadstropju naše stolpnice odpiramo Center integrativne medicine Maha. Gre za center, ki se med drugim povezuje tudi z delovanjem Ustne Medicine in v tem oziru predstavlja nadgradnjo dosedanjega pristopa k doseganju zdravja ust. V pričujoči in naslednjih izdajah Novičnika bomo predstavili naše poslanstvo in temeljne načine delovanja.

Naša osnovna vizija je korak v sodobno smer zdravljenja človeka. Združujemo načela tradicionalnih in sodobnih medicinskih spoznanj, ki se v zadnjih letih celostno povezujejo in tudi znanstveno medsebojno potrjujejo in nadgrajujejo. Iz neobremenjene širše perspektive namreč vsi medicinski sistemi govorijo podoben jezik, zato je celostno povezovanje ključ do dolgega in predvsem zdravega življenja. Vsi zdravniki namreč delujemo v smeri preprečevanja in zdravljenja bolezni in v teh besedah ni sence dvoma. Temeljno poslanstvo vseh v Centru integrativne medicine Maha sta zato pomoč posamezniku, družini in skupini ljudi pri ohranjanju dolgoročnega zdravja in podpora pri zdravljenju civilizacijskih bolezni, ki jih prinaša sodoben življenjski slog.

Integrativni pristop pomeni diagnostiko in celostno oskrbo na telesni, energijski, mentalni, duhovni in odnosni ravni. Ključna je tudi umeščenost v naše vsakdanje okolje, ki igra pomembno vlogo v naši dobrobiti. Definicija zdravja že dolgo namreč ni zgolj odsotnost bolezni, temveč ubrano delovanje človeškega organizma na zgoraj omenjenih enotah človeškega bitja, ki se medsebojno neločljivo prepletajo. V Centru integrativne medicine Maha se zavedamo, da je bolezen klic po spremembi in da prava ozdravitev pomeni spremembo na več kot zgolj enem področju. Po podatkih EU namreč 86 odstotkov ljudi umre zaradi bolezni, ki bi jih lahko s spremembo življenjskega sloga preprečili. Če za trenutek pomislimo globlje, je naše telo v stiku z zunanjim okoljem na dva načina. Prvi je fizični stik prek prebavnega sistema – s hrano bistveno dlje kot s tekočino. Vsakomur je jasno, da po obroku hrana kar nekaj časa potuje po notranjosti našega telesa in da se tekočina zelo hitro absorbira v telo. Drugi način interakcije je duševni in umski, kjer sta pomembna uravnoteženo delovanje živčnega sistema, predvsem avtonomnega, ter čustvovanje do sebe in okolja. Oba načina – prvi in drugi – sta nerazdružljivo povezana in vsaka celostna terapija mora zajemati oba vidika.

Poglavitna smer v diagnostiki in terapiji se ukvarja z notranjim okoljem in vplivi nanj. Notranjemu okolju, v katerem se nahajajo naši telesni organi, s tujko v medicini pravimo tudi telesni milie, poslovenjeno milje, kar v ožjem pomenu besede lahko razumemo kot »medceličnino«. Definicija v medicinskem slovarju navaja, da gre za tekočine v smislu notranjega okolja telesa, kjer se negujejo in vzdržujejo vse celice našega telesa. Skupine celic namreč tvorijo naše vitalne organe in organske sisteme in zares ključno je, da so te tekočine v stanju ravnotežja, če želimo, da bodo naši organi delovali brezhibno, brez poškodb in brez pojava bolezni. Kombinacija terapij miljeja s terapevtsko jogo, s tehnikami dihanja in meditacije, psihologije itd. je prava smer, ki nudi izredne rezultate na celotnem človeškem bitju.

Dr. Sebastjan Perko, dr. dent. med.

Bojan Vindiš, dr. dent. med.

MORDA VAM BO VŠEČ

Dodaj odgovor