5 nivojev ustnega zdravja, ki jih nudimo našim pacientom

Ustna Medicina

Vsakodnevno se srečujemo z različnimi pacienti. Niti dva si nista enaka. Sleherni izmed vas ima svoja pričakovanja, želje, zdravstvene potrebe in sistem vrednot. Del celostne oskrbe predstavlja tudi upoštevanje teh dejstev. Pri tem nas vodi sledeča filozofija: “Naše poslanstvo je pomagati ljudem doseči najvišjo možno stopnjo ustnega zdravja in počutja, ki se zdi pacientom smiselna in s tem izboljšati kvaliteto njihovega življenja.”

Z drugimi besedami, pomagamo vas pripeljati do takšnega zdravja in stabilnosti, kot ste si jo sami zaželeli. Moramo priznati, da je to tudi za nas paradigma, ki smo jo osvojili šele z leti in izkušnjami. Učili so nas namreč popolnoma drugače. Namesto, da vam govorimo ter razlagamo kako zdravi bi NAJ bili, vam bomo raje pomagali s primernim svetovanjem in vodenjem razumeti MOŽNOSTI glede vašega ustnega zdravja. Na takšen način boste lahko sprejeli odločitev, ki ne bo posledica nuje ali strahu, ampak zavedanja kaj je za VAS dobro. Z DRUGIMI BESEDAMI – vedno vas bomo obravnavali celostno in vam svetovali za vaše zdravje najdolgotrajnejše rešitve, vendar kljub temu lahko vedno izberete nivo oskrbe, ki se vam zdi najbolj primeren. Dnevno se srečujemo z različnimi pacienti. Niti dva si nista enaka. Sleherni izmed nas ima svoja pričakovanja, želje, zdravstvene potrebe in sistem vrednot. Zato imamo v Ustni Medicini 5 nivojev, na katerih se pri nas lahko odvija skrb za vaše ustno zdravje.

Nivo 1: NUJNA OSKRBA

je namenjena pacientom s težavami in nujnimi stanji, kot so otekline, krvavitve, bolečine… Ti potrebujejo naše takojšnje posredovanje. Prve pomoči (nujne primere) jemljemo kot prioriteto takoj, ko je to mogoče. Na vrsto pridejo še isti dan.

Nivo 2: DOPOLNILNA, POPRAVLJALNA OSKRBA

Pacienti, ki izberejo ta nivo, želijo posredovanje zobozdravnika samo v primerih, ko se nekaj zlomi, poči ali postane neudobno. Ponavadi se takšni pacienti posvetijo problemu, ki ga imajo in tako pričakujejo omejen pregled, katerega namen je ugotoviti naravo in obseg problema ter želijo rešiti neprijetnost na najhitrejši možen način, s čim nižjimi stroški.

Nivo 3: SAMO-OSKRBA

Pacienti želijo natančen pregled in prevzemajo aktivno vlogo v zdravljenju in preprečevanju trenutnih, ter prihodnjih bolezni. Obenem si želijo rešitev, ki so po naravi kratkotrajne.

Nivo 4: CELOSTNO ZOBOZDRAVSTVO

Pacienti na tem nivoju so podobni tistim na tretjem. Izberejo celosten pregled in želijo o sebi izvedeti več. Vendar se obenem odločijo, da bodo na svoje ustno zdravje ter koristi, ki iz tega izhajajo gledali dolgoročno. Želijo si prilagojen načrt oskrbe, ki jim bo omogočil dolgotrajno rešitev za njihovo obstoječe ustno stanje. Obenem se zavedajo , da je ustno zdravje del telesnega zdravja. Zelo so motivirani rešiti in pozdraviti vzroke ustnih bolezni, in ne samo njihovih posledic. Ti pacienti želijo zobozdravstveno oskrbo, ki bo celostna in bo trajala.

Nivo 5: ZDRAVJE JE LAHKO TUDI LEPO

Kar se tiče njihovega zavedanja pomembnosti ustnega zdravja sodijo ti pacienti v četrti nivo. Hkrati želijo izvedeti tudi, na kakšen način se lahko njihov nasmeh polepša. Zavedajo se, da je nasmeh prva stvar, ki jo ljudje opazijo na njih, zato ga želijo estetsko izboljšati. Upamo, da so nivoji ustne oskrbe predstavljeni na razumljiv način. Nič nenavadnega ni, da ljudje začnejo odnos z nami na enem nivoju in počasi prehajajo po nivojih navzgor. Naša naloga pri vsem je, da poskušamo najti in razumeti smisel posameznih nivojev, kot tudi potovanja po njih na način, da vam bo vedno, kjer koli že boste, udobno.

Hvala, ker ste nam ponudili priložnost, da vam služimo na najboljši možen način.

MORDA VAM BO VŠEČ

Dodaj odgovor